Trương Gia Quảng Bình  TRƯƠNG GIA QUẢNG BÌNH

Hotline:
  02323.868.979

GIỚI THIỆU CÔNG TY

 

CÔNG TY CỔ PHẦN TRƯƠNG GIA QUẢNG BÌNH

Địa chỉ : 25 Nguyễn Hữu Cảnh, P. Hải Đình, Tp Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Email :  truonggiaquangbinh@gmail.com

Hotline : 0903.452.053

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gởi tin nhắn đến chúng tôi